19 lt damacana 19 lt demijon

19 lt pet

10 lt pet

15 lt pet

1.5 lt pet

1.5 lt sporcu 1.5 lt sport

0.5 lt sporcu 0.5 lt sport

0.5 lt pet

300 cc bardak 300 cc glass

250 cc bardak 250 cc glass

200 cc bardak 200 cc glass

19 lt damacana 19 lt demijon

19 lt pet

10 lt pet

5 lt pet

1.5 lt pet

1.5 lt sporcu 1.5 lt sport

0.5 lt sporcu 0.5 lt sport

0.5 lt pet

300 cc bardak 300 cc glass

250 cc bardak 250 cc glass

200 cc bardak 200 cc glass

Kaynağından Bardağınıza

Directly to your glass from the source.

Hisar Su, kaynağı doğal koruma alanında bulunan, başta florür gibi insan sağlığına yararlı etkileri bulunan ve alınması gereken zengin minerallere sahip doğal bir kaynak suyudur. Hisar Su, kaynağı İstanbul’un Belgrat Ormanları’nda bulunan, yüzyıllardır denenen ve beğenilerek içilen “iyi” bir sudur. Hisar Su, quarzca zengin katmanlardan beslenir ve mineraller alır. Suyunun kalitesi de aldığı bu minerallerden gelir.
Hisar Water is natural spring water that under natural reserve, contains minerals like to good for human health mainly floride and others. Hisar Water is "good" water that comes from Istanbul's Belgrade Forests which be fed by rich layers of quartz and takes minerals. The quality of water comes from that minerals.